نگاهی نو به صنعت خودرو با جدیدترین اخبار و تحلیل ها در حوزه خودرو با "پدال نیوز" همراه باشید      
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
fr_head
برچسب ها - پیکاپ ریچ
fr_head
برچسب: پیکاپ ریچ
قیمت خودرو امروز 94/08/21
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,200,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... دو ایربگ37,800,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک... کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون...
کد خبر: ۱۰۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱


قیمت خودرو امروز 94/08/20
کد 2743036,200,00037,232,000رانا lx31,300,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰


قیمت خودرو امروز 94/08/19
کد 2743036,200,00037,232,000رانا lx31,300,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹


پیکاپ ریچ تندر 90 پارس تندر برلیانس با گیربکس معمولی...
کد خبر: ۱۰۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸


قیمت خودرو امروز 94/08/18
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,600,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸


قیمت خودرو امروز 94/08/17
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,600,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷


قیمت خودرو امروز 94/08/16
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,600,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۹۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶


قیمت خودرو امروز 94/08/14
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۹۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۴


قیمت خودرو امروز 94/08/13
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... دو ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک... کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون...
کد خبر: ۹۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


قیمت خودرو امروز 94/08/11
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... دو ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک... کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون...
کد خبر: ۹۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲


قیمت خودرو امروز 94/08/11
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۹۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱


قیمت خودرو امروز 94/08/10
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... تندر دو ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ... تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۹۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰


قیمت خودرو امروز 94/08/09
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۹۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹


قیمت خودرو امروز 94/08/07
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ایربگ38,100,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۹۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۷


قیمت خودرو امروز 94/08/06
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... تندر دو ایربگ38,100,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ... تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۹۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶


یکشنبه ۳ آبان؛
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ایربگ38,100,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۸۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵


دوشنبه 27مهر؛
کد 2743036,600,00037,231,000رانا lx31,800,00033,232,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,662,000رنو تندر... تندر دو ایربگ38,000,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ... تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۸۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷


یکشنبه ۲۶ مهر؛
پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,500,00034,300,000رنو تندر پیکاپ دو ایربگ کد... ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو... 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس برلیانس h2l 114,000,000121,200,000کرمان خودرونام...
کد خبر: ۸۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


در همایش کاربردی تجارت افغانستان مطرح شد
از جمله پیکاپ ریچ را برای بازار کشور افغانستان مناسب...
کد خبر: ۷۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰


چهار شنبه ۱ مهر؛
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ رانا lx ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ رنو تندر پیکاپ تک... ایربگ کد ۵۶۴۰۲ ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ رنو تندر پیکاپ دو ایربگ... اتوماتیک ناموجود ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ پیکاپ تک کابین — ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ پیکاپ دو... کابین dx یورو ۴ — ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۶۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱


fr_head
تازه های سایت
fr_head