نگاهی نو به صنعت خودرو با جدیدترین اخبار و تحلیل ها در حوزه خودرو با "پدال نیوز" همراه باشید      
۰۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۵
fr_head
برچسب ها - پیکاپ ریچ
fr_head
برچسب: پیکاپ ریچ
قیمت خودرو امروز 94/08/20
کد 2743036,200,00037,232,000رانا lx31,300,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰


قیمت خودرو امروز 94/08/19
کد 2743036,200,00037,232,000رانا lx31,300,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹


پیکاپ ریچ تندر 90 پارس تندر برلیانس با گیربکس معمولی...
کد خبر: ۱۰۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸


قیمت خودرو امروز 94/08/18
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,600,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸


قیمت خودرو امروز 94/08/17
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,600,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۱۰۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷


قیمت خودرو امروز 94/08/16
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,600,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۹۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶


قیمت خودرو امروز 94/08/14
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو... کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون هایس برلیانس...
کد خبر: ۹۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۴


قیمت خودرو امروز 94/08/13
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... دو ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک... کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون...
کد خبر: ۹۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


قیمت خودرو امروز 94/08/11
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... دو ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک... کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف63,500,00068,500,000ون...
کد خبر: ۹۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲


قیمت خودرو امروز 94/08/11
کد 2743036,300,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۹۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱


قیمت خودرو امروز 94/08/10
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... تندر دو ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ... تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۹۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰


قیمت خودرو امروز 94/08/09
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640334,800,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,800,00033,663,000رنو تندر... ایربگ37,900,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۹۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹


قیمت خودرو امروز 94/08/07
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ایربگ38,100,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۹۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۷


قیمت خودرو امروز 94/08/06
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... تندر دو ایربگ38,100,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ... تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۹۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶


یکشنبه ۳ آبان؛
کد 2743036,500,00037,232,000رانا lx31,500,00033,233,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,663,000رنو تندر... ایربگ38,100,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ... دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس...
کد خبر: ۸۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵


دوشنبه 27مهر؛
کد 2743036,600,00037,231,000رانا lx31,800,00033,232,000رنو تندر پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,700,00034,300,000رنو تندر... پیکاپ دو ایربگ کد 5640335,000,00035,282,000رنو تندر e1 دو ایربگ33,900,00033,662,000رنو تندر... تندر دو ایربگ38,000,00039,350,000رنو ساندرو - دنده ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ... تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۸۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷


یکشنبه ۲۶ مهر؛
پیکاپ تک ایربگ کد 5640233,500,00034,300,000رنو تندر پیکاپ دو ایربگ کد... ایناموجود43,700,000رنو ساندرو - اتوماتیکناموجود47,700,000پیکاپ تک کابین---72,829,000پیکاپ دو کابین dx یورو... 4---86,662,000پیکاپ ریچ دوکابین دو دف64,100,00068,500,000ون هایس برلیانس h2l 114,000,000121,200,000کرمان خودرونام...
کد خبر: ۸۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


در همایش کاربردی تجارت افغانستان مطرح شد
از جمله پیکاپ ریچ را برای بازار کشور افغانستان مناسب...
کد خبر: ۷۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰


چهار شنبه ۱ مهر؛
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ رانا lx ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ رنو تندر پیکاپ تک... ایربگ کد ۵۶۴۰۲ ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ رنو تندر پیکاپ دو ایربگ... اتوماتیک ناموجود ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ پیکاپ تک کابین — ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ پیکاپ دو... کابین dx یورو ۴ — ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ پیکاپ ریچ دوکابین دو...
کد خبر: ۶۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱


دوشنبه ۵ مرداد؛
36,300,000 37,231,000 رانا lx 31,400,000 33,232,000 رنو تندر پیکاپ تک... ایربگ کد 56402 33,200,000 34,300,000 رنو تندر پیکاپ دو ایربگ... تندر دو ایربگ 41,500,000 39,350,000 پیکاپ تک کابین 84,000,000 72,829,000... پیکاپ دو کابین dx یورو 4 102,000,000 86,662,000 پیکاپ ریچ...
کد خبر: ۴۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵


fr_head
تازه های سایت
fr_head