زیان انباشته بانک آینده به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد
به گزارش پدال نیوز به نقل از نود اقتصادی» زیان انباشته بانک آینده تا پایان سال گذشته به ۹۵ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به زیان ۶۷ هزار میلیارد تومانی سال۱۳۹۹ رشد بیش از ۴۱ درصدی داشته است.