مصطفوی در گفتگو با رادیو:
خصوصی سازی صنعت خودرو یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
به گزارش پدال نیوز؛ مرتضی مصطفوی، پژوهشگر و کارشناس ارشد، در گفتگو با رادیو با بیان اینکه، مجموعه ای از اتفاقات نشان از آغاز اصلاح در صنعت خودرو است، گفت: برنامه وزارت صمت برای واگذاری ایران خودرو و سایپا، برخورد با برخی از مدیران خودروسازی بیانگر آن است که حاکمیت با محوریت وزارت صمت به دنبال اصلاح این صنعت است.
 
وی با اشاره به اینکه از جمله مهم ترین این برنامه ها، حذف مداخلات دولت در صنعت خودرو است، خاطر نشان کرد: خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
 
مصطفوی افزود: خصوصی سازی درست قطعا می تواند با حذف دست دولت از بنگاه داری، ناکارآمدی صنعت خودرو را کاهش دهد.
 
وی خصوصی سازی را مقدمه ای بر اصلاح صنعت دانست و گفت: اگر خصوصی سازی در قالب یک برنامه مدون و جامع صورت نگیرد، خصوصی سازی تبدیل به رهاسازی می شود و نمی تواند به اهداف مورد نظر دست یافت.
 
این کارشناس ارشد تصریح کرد: علاوه بر خصوصی سازی، اقدامات دیگری نیز بایستی انجام پذیرد.
 
مصطفوی، رابطه خودروساز با قطعه ساز، هزینه تمام شده خودرو، نیروی مازاد، بدهی خودروسازان، زیان انباشته، بهره مندی از ارز دولتی، بنگاه داری را از جمله موضوعات مهم در خصوص خودروسازان عنوان کرد و گفت: قطعا در بسته سیاستی تحول صنعت خودرو، تکلیف چنین مسائلی روشن شود.
 
وی تاکید کرد: در این بسته سیاستی، نقش تمام بازیگران صنعت خودرو از جمله حاکمیت، مجلس، دولت، خودروساز، قطعه ساز و مردم بایستی روشن شود.
 
مصطفوی در پایان تصریح کرد: قطعا اگر چنین بسته سیاستی به درستی تدوین و اجرا شود که قدم اول آن خصوصی سازی است، می توان انتظار رشد بهره وری عوامل تولید از جمله سرمایه و نیروی کار و همچنین توسعه ارزش افزوده و افزایش کیفیت محصولات را داشت.